Hem

Moderna Illusionisters Cirkel

Välkommen till MIC

Vi är en trolleriförening med säte i Norrköping. Vår förening vänder oss till dig som på något sätt är intresserad av trolleri, oavsett nivå. Här är du välkommen att läsa mer om vår verksamhet, ansöka om medlemskap. Föreningens mål är att värna om trollerikonsten i Sverige och att förbrödra såväl amatörer som professionellt utövande trollkarlar.

“Nästa möte för 1 April 2019”

                                                                  

                             Magisk afton på Magiteatern i Motala

Kom och see fantastiskt trolleri på Fam Staaf's Magiteater

Gäst artist Dannyman

Köp Byt och Sälj

OBS! Obligatorisk anmälan senast den 29 Mars till Anders Svensson.


---------------------------------------------------

Vi ses i Motala

 

Detta hände på det senaste mötet!

_______________________________________________________________________________________________________

Vad hände på det senaste mötet

Moderna Illusionisters Cirkels årsmöte den 4 mars 2019


Denna årsmötesdag som även avslutade 50-årsjubileumet för Moderna Illusionisters Cirkel
besöktes av Peter Rosengren för att hålla ett seminarium. Ett dubbelt jubileum eftersom det
var 20 år sedan som Peter var i vår klubb och hade även då ett seminarium!
Peter Rosengren började kvällen och visade några scennummer. Blanda annat ett korttrick
som var världens näst näst bästa trick! Men det blev bara bättre och bättre! Sedan visade
han att han kunde trolla bort ett glas och vips fanns där även en stor flaska!
Sedan kom Peter ner på golvet och visade många härliga rutiner med och utan assistenter.
Han visade spongbollar som till slut blev en stor garnboll! Olika långa rep som blev lika långa.
Han tog faktiskt hjälp av sin hatt för att hålla repen. Han gör tricken annorlunda och det gör
att de upplevs som större.
Nu blev det en stund av eftertanke om trolleri. Peter började med att ställa frågan "Varför
börjar man att trolla?" Han berättar att en 10-åring börjar för att hämnas på livet. Visa att jag
kan något som ingen annan kan! Man får helt enkelt makt genom trollandet. När man är 30
år börjar man fundera "varför gör jag det här?".
Den typ av trolleri som varit vanligast är "magician centric" där trollkarlen är i centrum. Men nu kommer "audience centric" där kunden/publiken kommer i centrum. De frågor som är viktiga att ställa sig som artist är "vem, vad, hur, vad/när och varför" gör jag och agerar som artist? Det blev ett spännande samtal runt omkring dessa frågor och utifrån Peters erfarenhet.
Därefter visade Peter en härlig rutin med bollpokaler där bollarna försvann och kom fram för
att slutligen bli Lindorff-kulor! En ny sak Peter håller på att träna på är att jobba med en
mask för ansiktet! Under den rutinen är han helt tyst! Det medför att han måste tydligt visa
med sitt kroppsspråk vad han vill och få rekvisitan att ta plats för att det ska bli intressant för
åskådaren att fortsätta titta! Dessutom tar han fram en åskådare som får agera. Riktigt
spännande och se vad en mask gör med tricket!
Sedan testade han ett korttrick med 4 damer och 4 ess. Det gjorde han också utan att prata,
men den här gången med endast ljud! Även det ett utmanande sätt att tänka och utföra en
rutin för att få en stämning och spänning runt rutinen.
Han visade även olika metoder och berättelser om hur man kan jobba med bägare och boll.
Peter avslutade sitt seminarium med att visa en rutin med kort och mynt.
Det som är slående är att Peter tar tillfället i akt att berätta sina tankar runt och omkring sina
trick och rutiner. Han bjuder på sig själv och både ger och tar till sig tips. Det är inspirerande
att få se honom jobba och presentera magi på hög nivå!
Nu var det dags för kaffe och tårta. Det blev som vanligt ett härligt sorl och nästan svårt att
avbryta för årsmötet!


18 medlemmar var sedan kvar på årsmötet. Verksamhetsberättelse och kassarapporten
godkändes. I styrelsen invaldes Ulf Boiertz som president och Daniel Risman som
sekreterare. Styrelsen konstituerade sig senare under kvällen enligt följande:
President: Ulf Boiertz (nyval 1 år, väljs varje år).
Sekreterare: Daniel Risman (nyval, 2 år kvar).

Kassör: Ulf Kjell-Berger (1 år kvar).
Suppleant: Andreas Sebring (1 år kvar).
Suppleant: Anders Svensson (omval, 2 år kvar).
Styrelsens förslag om stadgeändringar godkändes.
Under paragrafen " Övriga frågor utan beslutanderätt" diskuterades lokalfrågan där kontentan blev
att styrelsen jobbar vidare med att hitta en lämplig lokal till billigare hyra än idag.
Avgående presidenten Martin Nilsson och sekreteraren Göran Nordfeldt avtackades för deras arbete
för klubben.
Nästa månadsmöte är den 1 april (Det är ingen skämt!) hos Staaf Magic i Motala.
Vid tangenterna Göran Nordfeldt

Webbansvarig Tim Star